شغل ایده آل شما چیست؟

آیا شما هم برای یافتن شغل آینده خود سردرگمید و هنوز هدف و راه زندگیتان را نیافته اید؟ آیا زا رفتن سر کار احساس پوچی می کنید؟ آیا احساس می کنید شغل فعلی برایتان آینده ای ندارد؟ برای یافتن شغل مناسب خود تا کنون چه کرده اید؟

شغل ایده آل یعنی چه؟
یک شغل مناسب زندگی شما را بهبود داده و خاصیت سرشارکننده ای دارد زیرا مهم ترین بخش های شخصیتتان را تغذیه می کند کار شما نشان می دهد چه کسی هستید به شما امکان می دهد از توانمندی هایتان استفاده کنید و مجبورتان نمی کند کاری کنید که آن را به خوبی انجام نمی دهید.

چگونه باید شغل مناسبمان را بیابیم؟
اگر نمی توانید به خوبی وظایف شغلیتان را انجام دهید ورضایت شما از زندگی تا حد زیادی کاهش یافته و خسته و بی حوصله اید احتمالا از کارتان لذت نمی برید و آن کار مناسب شما نیست پس اگر در حال حاضر جایی شاغل نیستید باید خودتان را بشناسید و شغل مناسبتان را پیدا کنید اما اگر شاغلید باید ببینید شغل فعلی شما از چه کیفیتی برخوردار است اگر شغل مناسبی داشته باشید باید:

  1. به رفتن به سر کار علاقمند باشید.
  2. از کاری که می کنید انرژی بگیرید.
  3. احساس کنید برای تلاشتان ارزش قائلند و و به آن احترام می گذارند.
  4. وقتی از کارتان می گویید احساس غرور و افتخار کنید.
  5. از کار کردن با همکارانتان لذت برده و برای آن ها احترام قائل باشید.
  6. نسبت به آینده خوشبین باشید.

از آنجا که شغل مناسب با تیپ شخصیتی ما رابطه دارد باید وقت گذاشته و تیپ شخصیتی خود را بشناسید و شغل رویاهایتان را بیابید که شما را راضی کند باید به توانمندی های خود پی برده و شغلی بیابید که مدتی طولانی در آن شغل بمانید و پیشرفت کنید، وقتی تیپ شخصیتیان را بشناسید نقاط قوت و ضعفتان را شناخته و بر اساس نقاط قوتتان کار می کنید.

ما می توانیم گاهی رفتارهای بروز دهیم که با تیپ شخصیتیمانمتفاوت است اما تغییر تیپ شخصیتی ممکن نیست و این به این معنا نیست که شرایط محیطی بی تاثیر است برخی تحت تاثیر والدین، آموزگاران، شرایط اقتصادی، اجتماعی و … رفتار متفاوتی بروز می دهند.

اگر تردید دارید شخصیت مقوله ای ذاتی است به بچه های یک خانواده توجه کنید که با وجود تربیت و شرایط یکسان از سنین کم تفاوت های شخصیتیشان آشکار می گردد مطالعات نشان داده است ۱۶ تیپ شخصیتی متفاوت داریم پیدا کردن شغل مناسب برای هر یک ازاین تیپ های شخصیتی وظیفه ای بسیار مهم است.

چگونه تیپ شخصیتی شما مشخص می شود؟
یک راه برای شناسایی تیپ شخصیتی تکمیل کردن تست میرز- بریگز یا MBTI است وقتی هر یک از ابعاد تیپ شخصیتی را می خوانید به این فکر کنید کدام ترجیح بیشتر به شما شباهت دارد. این تست مبتنی بر چهار بعد شخصیتی است درونگرایی – برونگرایی، شمی – حسی، احساسی – فکری و ملاحظه کننده – داوری کننده که ترکیب آنها ۱۶ تیپ شخصیتی را می سازد در یک آزمون MBTI شرکت کنید تا تیپ شخصیتی خود را بیابید به صورت آنلاین این آزمون ها در اینترنت هستند و میتوانید تفسیر هر تیپ شخصیتی را مطالعه کنید. قرار نیست شرح شخصیت شما صد درصد حالات شما را بیان کند و همه افکار و احساساتتان را در آن بیابید اما در مجموع باید در مورد شما صدق کند باید بخش قابل ملاحظه ای از حالات خود را دراین تعاریف بیابید.

فرمولی برای رضایت شغلی
تیپ شخصیتی خود را درک کنید و اگر بگوییم برخی تیپ های شخصیتی فقط در حرفه های معینی می توانند به احساس شادی و نشاط برسند طبعا نیازی نیست که اشخاص با تیپ شخصیتی شما حتما دندانپزشک یا طراح باشند اشخاص در تمام تیپ های شخصیتی می توانند در همه رشته ها موفق شوند مهم این است که در محدوده هر رشته بتوانید بهترین کار را پیدا کنید و برای این کار باید درک خوبی از خودتان داشته باشید.
برای رسیدن به رضایت شغلی باید مواردی را در نظر بگیرید اشخاص طبیعت های متفاوتی دارند و می توان هر کس را به چهار مشرب انسانی تقسیم کرد. اگر دخترخاله شما شخص بسیار پر هیجانی است در یک شرکت بیمه مشغولبه کار شد احتمالا این کار برای او بسیار کسل کننده خواهد بود این اشتباه بزرگی است اما اگر در همین شرکت بخش بررسی و تخمین درباره ساختمانهایی که دستخوش حریق شده اند کار کند به احتمال زیاد از کارش لذت می برد.
کرسلی به این نتیجه رسید که چهار ترکیب ترجیحات تیپی با چهار مشربی در رابطه اند که در تمام تاریخ به آن ها اشاره شده است این چهار ترکیب عبارتند از:

  1. سنتی ها (sj ها( که حسی و داوری کننده را ترجیح می دهند.
  2. تجربه کننده ها (sp ها) که حسیو ملاحظه کننده را ترجیح می دهند.
  3. ایده آلیست ها (nfها ) که شمی و احساسی را ترجیح می دهند.
  4. بینشی ها (ntها) که شم وفکر را ترجیح می دهند.

هر یک از ۱۶ تیپ شخصیتی در محدوده یکی از این طبقه بندی ها قرار می گیرند یک راه برای پیدا کردن مشرب خود این است که حروف تیپ شخصیتی خود را بررسی کنید در مورد sj ها و spها حروف دوم و چهارم هستند و در مورد nfها و ntها حروف میانی می باشند.

سنتی ها: ESTJ – ISTJ – ESFJ – ISFJ

تجربه کننده ها: ESTP – ISTP – ESFP – ISFP

ایده آلیست ها: ENFJ – INFJ – ENFP – INFP

بینشی ها: ENTJ – INTJ – ENTP – INTP

سنتی ها (داوری کننده های حسی)
حسی ها به حقایق اعتماد دارند و به دنبال ااطلاعات به اثبات رسیده اند به تجارت گذشته و اطلاعاتی که با حواس پنجگانه خود به دست می آورند اعتماد دارند داوری کننده ها دنیای منظم و سازمان یافته را ترجیح می دهند و علاقمند به تصمیم گیری اند این دو داوری کننده حسی را به وجود می آورد اینها اشخاصی قاطع و واقع بین هستند که ما آن ها را سنتی می نامیم.
شعار سنتی ها این است ” زود بخواب، زود بیدار شو” این اشخاص در مقایسه با بقیه گونه ها سنتی تر هستند آنها به نظم و قانون و درستی کار بها می دهند و به شدت به خدمت به جامعه علاقمندند و می خواهند نیازهای اجتماعی را برآورده سازند. ارزش های محافظه کارانه داشته و وظیفه شناس هستند، همیشه سعی می کنند کارها را درست انجام دهند که این از آن ها انسانهایی قابل اعتماد و مسئول می سازد اغلب سنتی ها در مشاغلی که ساختار روشن و مشخص دارد راحت هستند ولی آن هایی که ترجیح احساسی دارند بیشتر به مشاغلی علاقمندند که به مردم کمک کنند.

شغل مناسب
برای یک سنتی کار کردن در یک شرکت با ثبات با خط فرماندهی مشخص مناسب است چون ساختار دوست دارند آنها از کار کردن در شرایط مبهم لذت نمی برند سنتی ها مدیران شایسته اند و بسیاری از مواقع در مشاغل مدیریتی یا موقعیتهای حمایت کننده قرار دارند.
در آمریکا ۵۰ درصد نیروی پلیس به این مشرب هستند و برای این افراد حفظ نظم و کمکبه کسانی که در شرایط پریشانی هستند اهمیت ویژه ای دارد همچنین بسیاری از پلیس ها تجربه کننده ها هستند.

تجربه کننده ها (ملاحظه کننده های حسی)
ملاحظه کنندههاانواع امکانات و احتمالات را در نظر می گیرند و دوست دارند در شرایط انعطاف پذیری کار کنند و حسی ها به آنچه می توان دید، شنید، احساس کرد و بویید توجه دارند و آنچه قابل اندازگیری باشد را مهم می دانند این دو ملاحظه کننده حسی را می سازد که پاسخگو و مستقل است.
شعار تجربه کننده این است “بخور، بنوش و شاد باش.” ما جراجو بوده و در لحظه زندگی می کنند راحت و عملگرا هستند و به دنبال استقلال و آزادی هستند پس به ندرت به دنبال موقعیت های کاری می روند که ساختار و قانون خاصی دارند.

شغل مناسب
برای تجربه کننده شغل مناسب و ایده آل به او استقلال ، تنوع و امکان عمل میدهد چون تفریح را دوست دارند هر کاری باید به آن ها احساس رضایت بدهد. حدود ۲۵ درصد نیروی پلیس آمریکا را این افراد تشکیل می دهند چون به دنبال هیجان و خطر هستند. آن ها می توانند نقشی در مهار بحران داشته باشند و عکس العمل نشان دهند. آنها به مشاغلی جذب می شوند که به آن ها امکان می دهد ابزارها و مهارت های آموخته شده را به نحو امستقل و آزاد به کار برنددر کتاب شغل مناسب شما نوشته پاول تیگر و باربارا بارون- تیگر در این خصوص مفصل تر می توانید مطالعه کنید.

ایده آلیست ها (احساس های شمّی)
شمی ها به معانی، روابط، امکانات و احتمالات توجه دارند و احساسی ها با توجه به ارزش های شخصی تصمیم گیری می کنند این دو با هم احساسی شمی را شکل می دهند بعضی با این مشخصات به رشد شخصی، درک کردن خود و دیگران علاقه داشته و ما آن ها را ایده آلیست صدا میزنیم.
ایده آلیست ها شعار می دهند “صداقت داشته باش” این مشرب در نقایسه با بقیه فلسفی تر است آن ها به دنبال معنا در زندگی اند به درستی و امانت داری در اشخاص و روابط اعتقاد فراوان داشته، به پتانسیلها و توانمندی های بالقوه انسان ها بها می دهند مایلند کاری کنند تا دیگران رشد وترقی کنند و ارتباط برقرار کنندگانی عالی اند که می توانند سبب تغییرات مثبت شوند.

شغل مناسب
برای یک ایده آلیست شغل باید معنا دار بوده و آنها به دنبال رقابت نیسنتد و به روابط با دیگران علاقمندند. به سازمانهای دموکراتیک علاقمندند که مشارکت همه را در تمام سطوح جلب نماید. در سازمانی که کار می کنند دوست دارند به ارزش های انسانی و کمک به دیگران برای شکوفایی توجه شود اغلب در بخش منابع انسانی و پرسنلی کار می کنند سایر مشاغل مورد توجه آنها تدریس، مشاوره و زمینه های هنری است.
کمتر از ۱۰ درصد آن ه پلیس می شوند آن هم در بخش هایی مثل پرسنلی، کمک رسانی، برنامه های آموزشی و …

بینشی ها (فکری های شمّی)
شمی ها در همه چیز به دنبال معنا هستند و به کاربردها توجه دارند درحالی که فکری ها تصمیمات غیر شخصی و منطقی می گیرند ایندو با هم بینشی ها را شکل می دهد.
” در هر کاری عالی باش” شعار بینشی هاست، این ها مستقل تر از همه مشرب ها هستند و به کسب دانش و قرار دادن استانداردهای سطح بالا برای خود و دیگران علاقه دارند کنجکاوی بالایی دارند و می توانند امکانات را ببینند و پیچیدگی ها را درک نمایند و برای حل مسائل واقعی و غیرواقعی راه حل هایی بیابند.

شغل مناسب
شغل مناسب آن ها کاری است که به آن ها استقلال بدهد و برایش تنوع داشته باشد و چالش داشته و او را به لحاظ عقلی تحریک کند آنها به اشخاص قدرتمند تمایل دارند و دوست دارند سرپرستان، همکاران و زیردستانشان توانمند باشند.
آن ها به صلاحیت و شایستگی نیاز دارند پس رهبران بزرگی می شوند و در کالج ها درس می دهند طبیب ی حقوقدان می شوند همچنین به علوم کامپیوتری علاقمندند. در نیروهای پلیس کمتر حضور دارند و در رده های فرماندهی نیروی پلیس ممکن است حدود ۲۰ درصد را به خود اختصاص دهند.
یافتن شغل مناسب برای همه ما اهمیت ویژه ای دارد چون بخش زیادی از عمر خود را صرف کار کرده و باید از کار کردن لذت ببریم از این گذشته شغل ما هویت و نحوه زندگی ما را تعریف می کند و هرچه بهتر در کار ظاهر شویم بیشتر پیشرفت میکنیم و حقوق بهتری دریافت می کنیم که بدون شناخت دقیق شخصیت و نقاط قوت و ضعفمان ممکن نیست.

برگرفته از کتاب شغل مناسب شما نوشته پاول تیگر و باربارا بارون – تیگر

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *