رسانه روزآرامش - رسانه روز

برچسب: آرامش

اعتماد به نفس کم، بزرگترین مانع موفقیت شما

تا به حال چه فرصت هایی در زندگی را به خاطر کم رویی از دست داده اید؟ چند بار از اینکه در جمع حرفتان را نزدید پشیمان شده اید؟ اگر جرات ندارید دست به عمل بزنید و ترس از شکست شما را فلج کرده است به خاطر عدم اعتماد به نفس شماست، همه ما در لحظه هایی از زندگی همین…

چگونه با به طفره رفتن مبارزه کنیم؟

قدم اول برای تغییر کردن خواستن است ما می خواهیم تغییر کنیم و عادات بهتری جایگزین عادات قدیمی کنیم تا بتوانیم رشد کنیم و به اهدافمان دست یابیم. هیچ کس در برابر بهانه آوردن مصون نیست مهم نیست چقدر موفق هستید گاهی شما دلیلی برای انجام ندادن کارهایتان پیدا می کنید برای همین مهم است که به عاداتی شکل دهیم…

آرامش را خلق کنید

اگر در زندگی احساس آرامش ندارید ، اگر در هیاهوی زندگی روزانه و مسؤلیت های مختلف خودتان را فراموش کرده اید و احساس خستگی می کنید این مطلب را از دست ندهید. ما باید به دنبال الگو و روشی در زندگی شخصیمان باشیم که کمتر در معرض عصبانیت و ناراحتی قرار بگیریم باید بتوانیم الگوی برای زندگی طراحی کنیم که…