رسانه روزپارافین - رسانه روز

برچسب: پارافین

پارافین تراپی

پارافین تراپی یک روش درمانی ساده و جدید است که خواص بهداشتی، درمانی و آرایشی فراوانی دارد. پارافین ماده ا‌ی سفید یا بی‌رنگ و جامدی است که از هیدروکربن های اشباع ‌ساخته می‌ شود. از این ماده اغلب به عنوان روان کننده، عایق الکتریکی، شمع و مداد رنگی استفاده می شود اما در سالن های آرایشی و اسپاها از این…