رسانه روزاینترنت - رسانه روز

برچسب: اینترنت

لوگو چیست؟

استفاده از تصاویر برای رساندن منظور به مخاطب ،اولین ابزار بشر برای ارتباط با یکدیگر در زمان ها و مکان های متفاوت بود. انسان ها به صورت غریضی و کاملا ناآگاهانه پیام تصاویر را درک می کنند و به ذهن می سپارند.تصاویر نشانه ها به عنوان یک المان از وضعیت، اهداف وخواسته ها به راحتی درک می شود. لوگوچیست؟ لوگو…

نوجوانان و اینترنت

اینترنت در زندگی بسیاری از نوجوانان آمریکایی و نوجوانان سایر کشور ها، یکی از وسایل همیشگی شده است. بین 85 تا 98 درصد نوجوانان آمریکا و بریتانیا، از اینترنت استفاده می کنند، و حدود نیمی از آنها، هرروز آنلاین می شوند، به وب گردی می پردازند یا ایمیل بازی می کنند، و وب سایت های خودشان را می سازند. در…