رسانه روزفروش - رسانه روز

برچسب: فروش

تعیین اهداف فروش

اگر در زندگی خود انسان با برنامه ای هستید حتما از آثار و نتایج یادداشت کردن اهداف و اختصاص زمان روزانه برای تعیین اهداف آگاه هستید تعیین اهداف و برنامه ریزی برای شغل شما اهمیت ویژه ای دارد به خصوص اگر قصد دارید در کارتان پیشرفت کنید. برای یک فروشنده عالی شدن شما باید اهداف فروش را مشخص کنید یک…

بازی درونی فروش

مقدمه اغلب شرکت ها به اهمیت فروش واقف اند ولی تلاشی جدی و علمی در جهت بهبود فروش نمی کنند، بر اساس آمار مجله فورچون: "شرکت های موفق خارجی در اقلیت هستند و متاسفانه اکثر شرکتها ورشکسته می شوند که بدون تردید علت این شکست ها را باید در امر فروش و فرهگ فروش دانست." سازمانهایی که فرهنگ فروش دارند…