رسانه روزگردشگری - صفحه ۵ از ۵ - رسانه روز

دسته: گردشگری

آلمان و آبشارهای زیبایش

آلمان یکی از جالب ترین و زیباترین کشورهای اروپا به حساب می آید. مطالب جالب زیادی در مورد آلمان وجود دارد که بسیاری از مردم از آن غافل هستند. آلمان جمعیتی حدود 81 میلیون نفر دارد و این کشور با وسعت 137847 مترمربع، هفتمین کشور از نظر وسعت در اروپا محسوب میگردد. حدود یک سوم این کشورهنوز پوشیده از جنگل¬…